Πιστοποιησεις

Η Πιστοποίηση αναφέρεται στην επικύρωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενός αντικείμενου, ατόμου ή οργανισμού. Η επικύρωση αυτή προσφέρεται από μια εξωτερική επιθεώρηση, εκπαίδευση, εκτίμηση ή έλεγχο.

H Solix Engineering™ έχει αναλάβει την ευθύνη να προσφέρει επικυρωμένες υπηρεσίες η οποίες μπορούν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις των τομέων και να προσθέσουν στην αποτελεσματικότητα των πελατών μας.

H Solix Engineering™ είναι μια πλήρως πιστοποιημένη εταιρία για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε, από αρμόδιους πιστοποιημένους οργανισμούς.

 

tee

Διπλωματούχοι Μηχανικοί (Μέλη ΤΕΕ)

yme

Περιβαλλοντικοί & Βιομηχανικοί Μελετητές

eop

Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων

ntua

Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

dnv

Approved HazMat Experts

nautical

OSR IMO Level 2 Management

tuv

UT/T Non – Destructive Auditors

agric

Επιθεωρητής απολυμάνσεων

lloyd

Marine Pollution Prevention & Management