εργα

 1. M / V YUSUF CEPNIOGLU (IMO 9119646), Μύκονος, 2014

Ανέλκυση & Απομάκρυνση Ναυαγίου – Διασυνοριακή Μεταφορά Απόβλητου Πλοίου

 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες περιελάμβαναν:

 • Διαχείριση ρυπασμένων με πετρελαιοειδή αποβλήτων φορτίου (συλλογή, συσκευασία, επισήμανση, μεταφορά και τελική διάθεση)
 • Μεταφόρτωση απόβλητου φορτίου ρητίνης στυρένιου
 • Μέτρα πρόληψης & αντιμετώπισης ρύπανσης

 

 1. Μ / V GOODFAITH (IMO 9076404), Άνδρος, 2015

Ανέλκυση & Απομάκρυνση Ναυαγίου – Διασυνοριακή Μεταφορά Απόβλητου Πλοίου

 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες περιελάμβαναν:

 • Μέτρα πρόληψης & αντιμετώπισης ρύπανσης
 • Διαχείριση αποβλήτων πετρελαιοειδών και αποβλήτων απορρύπανσης
 • Διαχείριση ρυπασμένων με πετρελαιοειδή αποβλήτων φορτίου (συλλογή, συσκευασία, επισήμανση, μεταφορά και τελική διάθεση)
 • Κατάλογος επικίνδυνων υλικών (IHM)
 • Συντονισμός και εποπτεία ελέγχων προ της Διασυνοριακής Μεταφοράς (χωρίς αέριο, ραδιενέργεια κλπ.)

 

 1. Μ / Τ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ (ΙΜΟ 7126152), Σαλαμίνα & Ακτές Αττικής, 2017

Αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο

 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες περιελάμβαναν:

 • Μέτρα πρόληψης & αντιμετώπισης ρύπανσης
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Συμβουλευτική σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης
 • Αξιολόγηση των τακτικών, πρακτικών και μέτρων πρόληψης & αντιμετώπισης ρύπανσης
 • Επαφές με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς (ITOPF, IOPC Funds κλπ.)