Επιθεωρήσεις & έλεγχοι

Η επιθεώρηση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου περιβάλλοντος από την αρχή της καταγεγραμμένης ιστορίας. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των περισσοτέρων μορφών εμπορικών δραστηριοτήτων απαιτούν διεξοδική έρευνα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών. Χρησιμοποιείται για τον καθορισμός επαρκών ορίων σε εμπορικές διαφωνίες, καθιστώντας την επιθεώρηση σημαντικό εργαλείο στην αλυσίδα δραστηριοτήτων.

 

H Solix Engineering™ παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες επιθεώρησης ανεξάρτητου μηχανικού, καλύπτοντας ένα φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων, συνεργαζόμενη στενά με διαπιστευμένα εργαστήρια, εφόσον απαιτείται.