ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H Solix Engineering™ παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών συμβουλευτικής σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, καλύπτοντας το φάσμα των αναγκών του ναυτιλιακού και του βιομηχανικού τομέα.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
σχετικά με τα ακόλουθα πεδία:

  • Διαχείριση αποβλήτων
  • Αντιμετώπιση περιβαλοντικών εκτάκτων αναγκών
  • Ανέλκυση & Απομάκρυνση ναυαγίων
  • Ανακύκλωση πλοίων
  • Εξυγίανση ρυπασμένων χώρων
  • Λιμενικές Υπηρεσίες Παραλαβής Αποβλήτων
  • Σχέδια Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων (WMHP)
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  • Περιβαλλοντικός έλεγχος

Εφαρμόζοντας εκτεταμένη εμπειρία και συλλογικό σχεδιασμό, παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλών μηχανικών και συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να δημιουργήσουμε εξειδικευμένα και βιώσιμα αποτελέσματα για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.