Ποιοι Ειμαστε

H Solix Engineering™ – Associated Consulting Engineers ιδρύθηκε το 2013, από μια ομάδα νέων κινητοποιημένων μηχανικών που ασχολούνταν ενεργά με την περιβαλλοντική προστασία.

Εξυπηρετώντας ιδιωτικές βιομηχανίες, βοηθητικά προγράμματα, δημόσιες αρχές και οργανισμούς, η ομάδα ειδικών μας διαχειρίζεται κανονισμούς προστασίας και συντήρησης του περιβάλλοντος καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των απαιτήσεων για τους πελάτες μας.

Προστατεύοντας το περιβάλλον είναι ευθύνη όλων μας, και ξεκινά με την πλήρη κατανόηση των προβλημάτων. Στην Solix Engineering™, έχουμε αναλάβει την ευθύνη να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σχεδιασμένες να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας και να ενισχύσουν την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμμόρφωση.

Πιστοί στις άξιες μας, έχουμε αναλάβει την ευθύνη να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Τα βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής μας πολιτικής είναι:

  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμμόρφωση
  • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Συνεργασία
  • Εκπαίδευση
  • Πιστοποίηση
  • Ευθύνη