Ναυτιλία

Οι δραστηριότητες του τομέα της Ναυτιλίας διέπονται από εμπορικά, οικονομικά, λειτουργικά και νομικά θέματα, στοιχειώδη για την κατανόηση των δραστηριοτήτων της διεθνούς ναυτιλίας και των συναφών βιομηχανιών της.

H Solix Engineering™ παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε θέματα προστασίες περιβάλλοντος, καλύπτοντας τις ανάγκες των βασικών πυλώνων της Ναυτιλίας:

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • Λιμενικές, Παράκτιες και Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στην ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης των πελατών μας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά και αποδοτικά στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.