ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ναυτιλία μεταφέρει περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, αποτελώντας τον βασικότερο τρόπο μεταφοράς αγαθών & εμπορευμάτων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) έχει θεσπίσει μια σειρά νομικών εργαλείων που ρυθμίζουν περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη ναυτιλία, όπως τα ακόλουθα:

 • Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη
  της Ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL)
 • Σύμβαση OPRC και το 2000 OPRC-HNS
  Πρωτόκολλο για την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση
  και συνεργασία για τη ρύπανση από πετρέλαιο
 • Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή
  και την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση πλοίων

H Solix Engineering™ διαθέτει μια πλήρη γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσανατολισμένων στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Προστασίας για τον τομέα της Ναυτιλίας περιλαμβάνουν:

 • Εφαρμογή MARPOL & Διαχείριση αποβλήτων πλοίων
  Waste Management & Handling
 • Αντιμετώπιση περιβαλοντικών εκτάκτων αναγκών
 • Ανέλκυση & Απομάκρυνση ναυαγίων
 • Ανακύκλωση πλοίων
 • Κατάλογος Επικινδύνων Υλικών (IHM - Inventory of Hazardous Material)
 • Περιβαλλοντικός έλεγχος
 • Περιβαλλοντική Επιθεώρηση
 • Επιθεώρηση φορτίων
 • Διαχείριση Φορτίων
 • Υποστήριξη σε περιβαλλοντικά απαιτητικά
  έργα